Presentació

El Servei d'Innovació i Planificació Tecnològica (SIPT), d'acord amb l'equip de govern de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, té com a objectiu fonamental satisfer les necessitats que té la comunitat universitària en els àmbits d'innovació, docència, investigació i tractament i gestió de la informació.

Així mateix, s'encarrega de secundar tècnicament les convocatòries de projectes d'innovació docent, aportar solucions i oferir el servei en qüestió de noves tecnologies emergents en docència, investigació i gestió, promoció d'estàndards oberts en programari i maquinari lliure, manteniment de diversos serveis docents aplicats a estàndards oberts (DSPACE, edX) o propietaris (iTunes, Google Workspace, Office 365) i oferir serveis aprovats en el catàleg de serveis del Servei d'Innovació i Planificació Tecnològica.

A més, és funció d'aquest servei l'administració, juntament amb el Servei de Comunicació, del canal institucional YouTube, pel que fa a l'edició, publicació de vídeos i gestió integral d'aquest canal. A més, el SIPT també assumeix les funcions de maquetació de textos a format electrònic i gestió de les diferents plataformes digitals per a l'Editorial UMH.

Una de les responsabilitats que té també el SIPT és el manteniment i l’evolució de l'aplicació mòbil institucional UMH App, tant en la seua versió iOS com Android, aplicació que s'ha convertit en un referent per a la comunitat universitària i que es troba en continu creixement, incloent en cada versió noves funcionalitats per a tots els col·lectius de la UMH.

Aquest servei també s'encarrega del desenvolupament i el manteniment de tots els aplicatius referents al tractament i gestió de la informació en l’àmbit acadèmic, econòmic, administratiu i d'investigació, així com del campus virtual mateix basat en Moodle, de la pàgina web institucional www.umh.es i de la plataforma de blogs multisitio basada en WordPress.

Tot això està basat en un compromís de millora contínua, adaptant-se a un entorn docent i investigador dinàmic i millorant l'atenció a l'usuari mitjançant el compromís i l'eficiència.

És per això que serà un objectiu permanent l'aplicació de les directrius en matèria de qualitat, establides pels òrgans de govern de la Universitat, així com el compliment dels objectius proposats a l'hora de definir estratègies d'aquest servei.